2017-08-04

Nauczyciele

 1.

DEREŃ-JAMNICKA GRAŻYNA

2.

DOBOSZ – SADOMSKA ANNA

3.

FOLUSZNA BOGNA

4.

GALANT BEATA

5.

GAŁCZYŃSKA MAŁGORZATA

6.

GIERNALCZYK AGNIESZKA

7.

GOLATOWSKA ALEKSANDRA

8.

HANYS MARTA

9.

HARAŚ JADWIGA

10.

JARMUSZCZAK ANNA

11.

JASIŃSKA EWA

12.

JAŚKIEWICZ IZABELA

13.

JENDRZYN RYSZARD

14.

KACPRZAK EWA

15.

KACZMARKIEWICZ URSZULA

16.

KAMIŃSKA MAŁGORZATA

17.

KARPIŃSKA BEATA

18.

KASPRZYCKA DOROTA

19.

KOWALSKA JOANNA

20.

KRAWCZYŃSKA GRAŻYNA

21.

LASEK KATARZYNA

22.

ŁAWIŃSKA BEATA

23.

NOWICKA MAŁGORZATA

24.

OSSOWSKA RENATA

25.

PASIK ELŻBIETA

26.

PAWLAK KATARZYNA

27.

PISULA EWA

28.

PRZYGODZKA JOANNA

29.

PURZYC MARTA

30.

SIP AGNIESZKA

31.

STRZELCZYK ŁUKASZ

32.

SZYMAŃSKA KAROLINA

33.

SZYMCZAK EWA

34.

TOMASZEWSKI ROBERT

35.

WALCZAK IWONA

36.

WALISZEWSKA JOANNA

37.

WITASIAK KRYSTYNA

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się